Polityka prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

DEFINICJE

 • Lubiebuty.pl/My – oznacza LUBIEBUTY.PL Zawada i Gawęda sp. j. wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kaliska 30, 99-100 Łęczyca, NIP 5070095296, REGON 38192110100000, adres poczty elektronicznej: sklep@lubiebuty.pl, numer telefonu: (24) 388 41 59, będącego właścicielem serwisu internetowego lubiebuty.pl
 • Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Serwis – Serwis internetowy udostępniany pod aktualnym adresem www.lubiebuty.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.
 • Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Konto  – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.
 • Polityka – ta Polityka prywatności.
 • Regulamin – regulamin Serwisu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I PRAWA UŻYTKOWNIKA

Administratorem Twoich danych tj. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych w Serwisie jest LUBIEBUTY.PL Zawada i Gawęda sp.j., Kaliska 30, 99-100 Łęczyca.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

 • Za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego
 • Telefonicznie pod numerem (24) 388 41 59
 • Na adres e-mail: sklep@lubiebuty.pl
 • Możesz w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, a także skorzystać ze swoich praw o których mowa w tej Polityce Prywatności.

A. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Danych

Dane osobowe wszystkich internautów korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi w Serwisie (tj. osoby nie posiadające Konta) przetwarzane są przez lubiebuty.pl w następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży produktów – wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność przetwarzania do doknania sprzedaży;
 • statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania będzie w tym przypadku nasz uzasadniony interes. Będziemy w związku z tym analizować Twoją aktywność w Serwisie, sposób korzystania z konta i Twoje preferencje;
 • potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku będzie nasz uzasadniony interes czyli ochrona swoich praw;
 • marketingowych lubiebuty.pl oraz innych osób, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w dalszej części dokumentu.
 •  
 • Wszystkie dane dotyczące Twojej aktywności na naszym Serwisie, są rejestrowane w naszych logach systemowych. Zebrane w tam informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo będziemy przetwarzać te dane na po to by zapewnić bezpieczeństwo naszych aplikacji i systemów oraz zarządzania nimi, a także w celach technicznych, administracyjnych, analitycznych i statystycznych – podstawą takiego przetwarzania będzie w tym wypadku nasz uzasadniony interes.

B. Rejestracja w Serwisie

W trakcie rejestracji w Serwisie, poprosimy Cię o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta (imię, nazwisko oraz adres e-mail). Podanie danych w postaci adresu e-mail jest obowiązkowe, bez tego nie będziemy mogli założyć dla Ciebie Konta.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących cenach:

 • świadczenia usług polegających na prowadzeniu Twojego Konta w Serwisie – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania będzie w tym przypadku nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analizy Twojej aktywności w trakcie rejestracji i po jej dokonaniu oraz Twojej aktywności w Serwisie i sposobu wykorzystania Konta, a także Twoich preferencji, w celu rozwoju naszych funkcjonalności;
 • potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku będzie nasz uzasadniony interes czyli ochrona swoich praw;
 • w naszych celach marketingowych oraz innych osób – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej
 • Jeżeli umieścisz w Serwisie jakiekolwiek dane innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), możesz to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

C. Składanie zamówień

Sprzedaż produktów Użytkownikowi wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta w Serwisie lub podanie odpowiednich danych w procesie zakupowym. Podanie dodatkowych danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia faktury.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Aby zrealizować złożone zamówienie – jest to niezbędne przetwarzania do wykonania umowy;
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na lubiebuty.pl wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek ustawowt;
 • statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania będzie w tym przypadku nasz uzasadniony interes, który polega na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w trakcie korzystania z Serwisu, oraz Twoich preferencji zakupowych, w celu rozwoju i wykonywania czynności serwisowych stosowanych funkcjonalności;
 • potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku będzie nasz uzasadniony interes czyli ochrona swoich praw;

D. Formularze kontaktowe

Dajemy możliwość skontaktowania się z lubiebuty.pl przy pomocy elektronicznego formularza kontaktowego. Żeby to się stało poprosimy abyś podał nam swoje dane osobowe wymagane w tym formularzu. Jeśli tego nie uczynisz, nie będziesz miał możliwości się z nami skontaktować za pomocą formularza.

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 • w celu identyfikacji wysyłającego oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu statystyk zapytań w celu rozwoju i konserwacji funkcjonalności Serwisu.

MARKETING

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych polegających m.in. na:

 • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama):
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (newsletter);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
 • Ponieważ prowadzimy działania marketingowe, to w niektórych przypadkach możemy wykorzystywać profilowanie (automatycznie przetwarzamy dane i oceniamy Twoje preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania dla Ciebie oferty w przyszłości).

A. Reklama

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji danego internauty). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

B. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, będziemy wysyłać newsletter. Podanie adresu e-mail jest wymagane, a jego niepodanie lub żądanie usunięcia tego adresu, uniemożliwia lubiebuty.pl wysyłkę newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest nasz uzasadniony interes, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu badań nad Twoja aktywnością podczas używania Serwisu, w celu rozwoju stosowanych funkcjonalności;

C. Marketing bezpośredni

Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez lubiebuty.pl do kierowania do Ciebie treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez nas wyłącznie, gdy wyrazisz na takie działanie zgodę,

COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu w trakcie korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

A. Cookies „serwisowe”

Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym lubiebuty.pl oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim urządzeniu (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji ;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu w Serwisie, na czas trwania sesji lub trochę dłużej

B. Cookies „marketingowe”

Wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy. W tym celu przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim urządzeniu (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie takich plików oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania Twojej zgody. Pamiętaj, że możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

C. Cookies „podmiotów zewnętrznych” (ang. third parties cookies)

Służą do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Są to pliki wykorzystywane przez podmioty którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez naszych Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz analityki danych. W ramach działalności Administrator korzysta z usług następujących podmiotów zewnętrznych:
 
 • Google AdWords (https://policies.google.com/privacy lub https://policies.google.com/technologies/ads)
 • Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)
 • Google Analytics (https://policies.google.com/privacy lub https://policies.google.com/technologies/ads)
 • DoubleClick (https://policies.google.com/privacy lub https://policies.google.com/technologies/ads)
 • Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy)
 • Opineo ( https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html)
 • WebePartners (https://webepartners.pl/polityka-prywatnosci/)
 • TrafficWatchdog (https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy)
 • Euvic 360 (https://euvic360e-com.pl/polityka-prywatnosci.pdf)
 • Wirualna Polska, WP: (https://onas.wp.pl/poufnosc.html)
 • Salesmanago ( https://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/ + https://pomoc.salesmanago.pl/dokumentacja-z-zakresu-ochrony-danych-osobowych/)
 • Ekomi ( http://www.ekomi-pl.com/shops/sites/default/files/downloads/pl/terms-and-conditions.pdf + http://www.ekomi-pl.com/shops/sites/default/files/downloads/pl/privacy.pdf )

Szczegółowe informacje na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności, które znajdują się w linkach powyżej.

 
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych zależy od czasu utrzymywania Twojego Konta w Serwisie. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia Konta i niezwłocznie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane w przypadku jego wykasowania z Serwisu. Dodatkowo dane są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Lubiebuty.pl realizuje Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Masz prawo do:

Wycofania dowolnej zgody udzielonej nam na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od lubiebuty.pl potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez lubiebuty.pl i w jaki sposób.

Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne,dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.

Prawo do usunięcia danych osobowych przez lubiebuty.pl („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych przez naszych klientów, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe lub kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub inne organy państwowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z wyżej wymienionego powodu przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. W razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Zawsze będziemy informować Cię o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają zabezpieczonego połączenia podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

ZMIANY

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.