-25% NA WSZYSTKO z OKAZJI WAKACJI! 

KOD RABATOWY: WAKACJE

Skrócone zasady promocji

1. Promocja dotyczy wszystkich butów i torebek.

2. Promocja nie łączy się z innymi kuponami rabatowymi.

3. Promocja obowiązuje do 10.07.2024 do godz. 10:00

4. Darmowa dostawa od 199 zł wysyłka Pocztex Kurier 48 (Poczta Polska). Nie dotyczy przesyłek za pobraniem.

5. Wpisanie i wysłanie kodu WAKACJE obniża cenę butów o 25%.


REGULAMIN


1. Organizatorem promocji jest Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lubiebuty.pl prowadzony jest przez LUBIEBUTY.PL Zawada i Gawęda sp. j. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000759635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą: adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kaliska 30, 99-100 Łęczyca, NIP 5070095296, REGON 381921101, adres poczty elektronicznej: sklep@lubiebuty.pl, numer telefonu: (24) 388 41 59. („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem Lubiebuty.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego Lubiebuty.pl.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi kodami rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych kodów rabatowych w okresie trwania Promocji Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

9. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.lubiebuty.pl

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.